Johannes Hoekman (grootvader van de huidige directeur Johan Hoekman) stond aan de wieg van Uitvaartdienstverlening BV, in 1938. Hij handelde in van alles en nog wat, waaronder motoren. Na de Tweede Wereldoorlog, die hij gedeeltelijk in een concentratiekamp doorbracht, zette Johannes Hoekman zijn onderneming voort in de vorm van een taxibedrijf.

Van taxi- tot uitvaartondernemer
Niet alleen verzorgde grootvader Hoekman taxivervoer, ook leverde hij volgauto’s voor uitvaarten. Van lieverlee raakte hij meer en meer betrokken bij het inhoudelijke deel van de uitvaarten, om deze uiteindelijk zelfstandig te gaan leiden. Van het een kwam het ander: Johannes Hoekman startte een eigen uitvaartonderneming en al snel verzorgde hij uitvaarten door heel Zuid-Beveland. Zoon Piet werd begin jaren zestig medevennoot, de bedrijfsnaam werd J. Hoekman & Zoon.

De groei zet door
Inmiddels is het bedrijf aanzienlijk uitgebreid met diverse uitvaartondernemingen in Zeeland. Het overkoepelend bedrijf draagt sinds begin 2006 de naam Uitvaartdienstverlening BV. Van hieruit worden alle activiteiten van de bij het bedrijf aangesloten uitvaartondernemingen aangestuurd. Johan Hoekman en zijn medewerkers staan maximaal open voor iedere ontwikkeling binnen de uitvaartbranche en mede daardoor is het ontwikkeltraject continu in volle gang.

Groei
Onder leiding van Piet groeide het bedrijf door en in de jaren zeventig werd een grote onderneming overgenomen. Tot zijn overlijden in 1980 bleef opa Hoekman betrokken bij het bedrijf. Medio jaren tachtig, toen het opbaren in ziekenhuizen uit de gratie begon te raken, besloot Piet een rouwcentrum te bouwen aan het Geldeloozepad in Goes. Het bedrijf droeg inmiddels de naam Begrafenisverzorging ‘De Bevelanden’.

Beschikbaar voor iedereen
Uitvaartdienstverlening ‘De Bevelanden’ verzorgt niet alleen uitvaarten, maar is ook toeleverancier voor een aantal andere bedrijven. In die hoedanigheid levert ons bedrijf vervoersmiddelen, kisten, rouwdrukwerk en andere faciliteiten. Ook treden wij op als waarnemer bij ziekte of tijdens vakantie van collega-ondernemers. Kortom, Uitvaartdienstverlening ‘De Bevelanden’ is er voor iedereen. De hoofdvestiging van Uitvaartdienstverlening ‘De Bevelanden’bevindt zich in Goes, aan het Geldeloozepad 20.

Derde generatie
In 1988 deed de derde generatie Hoekman, in de persoon van de huidige directeur Johan, zijn intrede in het bedrijf. Als zoon van een uitvaartondernemer wist hij al vroeg van de hoed en de rand binnen de branche. Enkele jaren daarna nam Johan het bedrijf van zijn vader over en sindsdien heeft hij de dagelijkse leiding in handen.